Valencià

Ací trobaràs activitats que t’ajudaran a millorar en Valencià. Punja damunt el link:

5é PRIMÀRIA

Unitat 1: El diccionari. Paraules agudes, planes i esdrúixoles. Els elements de la comunicació. Llegim en veu alta.

Unitat 2: Paraules sinónimes. L’accentuació. Tipus de comunicació. L’ordre en el relat.

Unitat 3: Paraules antónimes. L’accentuació de mots amb diftong i hiat. Subjecte i predicat. Expliquem un còmic.

Unitat 4: Paraules polisèmiques. Dígrafs. Classes de noms. Escrivim notícies.

Unitat 5: Paraules homófones. Punt, coma i punt, coma. El nom, gènere i nombre. Estil directe i estil indirecte. Expressem opinions.

Unitat 6: Famílies lèxiques. L’apostrofació i la contractació. Articles demostratius. Escrivim una carta.

Unitat 7: Els prefixos. El guionet i el guió. Possessius, numerals i indefinits. El teatre.

Unitat 8: Els sufixos. La lletra b. L’adjectiu qualificatiu. L’entrevista.

Unitat 9: Gentilicis. La lletra v. Els graus de l’adjectiu. Descrivim persones.

Unitat 10: Paraules compostes. La dièresi. Els pronoms personals. Escrivim acotacions.

Unitat 11: Refranys i frases fetes. Paraules amb j, g, tj, tg. El verb (1). El guió d’una exposició.

Unitat 12: Cpmparacions. La essa sonora. El verb (2). Completem poemes.

Unitat 13: Llenguatge formal i informal. La essa sorda. L’adverbi. Versos.

Unitat 14: Tecnicismes. Els sons de la x. Les preposicions. Preparem un text expositiu.

Unitat 15: Camps semàntics. Paraules amb l, ll i l·l. Text i paràgraf. Recitem un poema.

6é PRIMÀRIA

Unitat 1:  Tipus de text. Construïm una història. Tipus de diccionaris. Normes d’accentuació. Text, paràgraf i oació.

Unitat 2: Coherència i cohexió en la comprensió i expressió oral i escrita. Sinònims i antònims. L’accentuació diacrítica. El nom: gènere, nombre i classes.

Unitat 3: Titulars de notícies. Polisèmia i homonímia. Diftong i hiat. Els determinants.

Unitat 4: Interpretació d’imatges. Paraules primitives i derivades. Accentuació i dièresi. Els graus de l’adjectiu.

Unitat 5: Realització d’enquestes. Diminutius i augmentatius. L’apostrofació. Els pronoms personals.

Unitat 6: La notícia. La definició de noms. Els dígrafs. El verb (I).

Unitat 7: La publicitat. La definició d’adjectius. Punt, coma i punt i coma. El verb (II).

Unitat 8: Normes i regles de joc. La definició de verbs. Altres signes de pntuació. L’adverbi.

Unitat 9: El text expositiu. Estrangerismes i neologismes. Les lletres b i v.Preposicions i conjuncions.

Unitat 10: La resenya d’un llibre. Camps semàntics. Paraules amb j, g, tj, tg. L’oració i el grup del subjecte.

Unitat 11: El text teatral. Paraules comodí i onomatopeies. Paraules amb l, l.l, i ll. El grup del predicat.

Unitat 12: Expressió de sentiments. Sentit propi i sentit figurat. Essa sorda i essa sonora. Complement directe i indirecte.

Unitat 13:Estrofes i rima. Sigles i abreviatures. Els sons de la x. Els complements circunstancials.

Unitat 14: El reportatge. Paraules amb guionet. Paraules acabades amb b, p,d,t,g o c. Classes d’oracions.

Unitat 15: Cal.ligrames. Metàfora. La h. Llenguatge i llengua.

ACTIVITATS DE REFORÇ DELS TEMES QUE ESTUDIEM ARA

BIBLION-LINE

Entrena’t a llegir: Divuit unitats amb activitats de lectura eficaç.

http://www.edu365.cat/entrena/index.htm

Au, llegim!: Guies per a la lectura activa de llibres.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/index.htm

Aventura’t amb l’ortografia: Trenta unitats amb exercicis graduats per resoldre dificultats d’ortografia.

http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/ortografia/index.htm

Petites històries: Crea els teus relats,

http://apliedu.xtec.cat/petites_histories/?lang=ca

Galí: Aprenentatge interactiu de la llengua.

http://clic.xtec.cat/gali/

Una mà de contes: Diverses tipologies de contes, tèciques narratives i il·lustratives.

http://www.unamadecontes.cat/

http://www.childtopia.com/index.php?module=home&func=coce&newlang=cat

Muds de mots: Exercicis de lèxic graduats per nivells de dificultat.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/mudsmots/index.htm

Va de llibres:Tot relacionat amb el món del llibre.

http://www.edu365.cat/vadellibres/index.htm

 Dictats: Escolta el dictat, escriu-lo i corregix-lo. 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Llengcat/menuitem.1ab5a94fef60a1e7a129d410b0c0e1a0/?vgnextoid=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=cafcc6b00f309110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

Activitats del diccionari DIDAC: Jocs lingüístics i activitas multimèdia per a l’aprenentatge de la llengua tot fent ús del diccionari.

http://www.grec.net/home/cel/didac/bal/index.jsp

Contes d’arreu del món: Tant d’aquí com d’allà.

http://www.xtec.cat/recursos/cultura/contes/arreu/index.htm

Vincles: Interactius per a l’aprenentatge primerenc, especialment per a l’alumnat nouvingut.

http://www.edu365.cat/eso/muds/catala/vincles/index.htm

Mots amb arrels: Topònims.

http://www.gencat.cat/toponimia/interactiu/index.htm

Recull de faules: Narracions clàssiques.

http://www.xtec.cat/~averges3/segon/segon.htm

Cavall fort: El concurs!

Cavall forthttp://www.cavallfort.cat/cavallfort/ca/cavall-fort/cf-concurs.html

Viu la poesia: Recull de poemes.

http://www.viulapoesia.com/index.php?tipus=1

Diccionari audiovisual: Per camps semàntics.

Diccionari Audiovisualhttp://weib.caib.es/Recursos/diccionaris_audiovisuals/diccionaris.htm

Storybird: Creació d’històries col·labortives en línea.

Storybirdhttp://storybird.com/

Pixton: Fes els teus còmicsi publica’ls.

http://www.pixton.com/ct/

Un mar de contes: Els clàssics i molts més.

http://www.totcontes.com/view.php?tipus=C

 

Petita xarxa: Notícies, curiositas, ativitts, agenda… 

http://www.petitaxarxa.cat/noticies/

Contes bojos: Construcció interactivai aleatòria d’un relat.

http://win.memcat.org/infantil/contesb/index.html

Per llegir i escriure contes.

http://www.bibgirona.net/salt/contes/index.htm

Poesia virtual: Art i literatura.

http://educalia.educared.net/edujsp/idioma.jsp

Anuncis%d bloggers like this: